Tallinna vanalinna muinsuskaitseala loodi 1966. aastal, Tartu, Kuressaare, Viljandi, Võru, Paide, Haapsalu, Pärnu, Rakvere ja Lihula kaitsealad aga 1973. aastal, Rebala 1987 ja Valga 1995. aastal. Kõige erandlikum kaitseala oli 1968. aastal loodud Koguva küla etnograafilis-maastikuline kaitseala. Koguva on hea näide tüüpilisest kehval põllumajandusmaal paiknevast sumbkülast, kus hooned on summas koos, karja-, heina- ja põllumaad aga ringi ümber küla. Saare- ja Muhumaal on teisigi hästi säilinud külasid, see et Koguva üldse kaitse alla võeti oli kindlasti seotud Koguvalt pärit Eesti NSV rahvakirjanik Juhan Smuuli isikuga. Nii põhjarannik kui ka saared olid okupatsiooniaastatel piiritsoon, kuhu pääses vaid eriloa alusel. Piiratud ligipääs soodustas samas arhailise arhitektuuri säilimist.