II maailmasõja pommirünnakutes said rängalt kannatada kõik suuremad Eesti linnad. Kõige valusam saatus tabas aga Narvat, mida pommitasid võidu nii Saksa kui ka Nõukogude väed. Vahetult peale sõda loodeti Narva oma senisel moel taastada nagu Varssav, Dresden jt Euroopa linnad. Narvas seda muinsuskaitse suurtele pingutustele vaatamata ei lubatud, isegi endisi elanikke ei lubatud linna tagasi. Narva endisest hiilgusest taastati Hermanni linnus. Tartu Ülikooli Narva Kolledžist on viimasel kümnendil kujunenud Narva integreerimise sõlmpunkt ja seetõttu on just Kolledž esimene, millega on asutud vanalinna selle ajaloolistes gabariitides ning tänavavõrku jälgides taashoonestama. Enne sõda oli Narva tihe linn, nii, et ajalooline Börsihoone oli ehitatud sisuliselt Raekoja ette. Tänases pooltühjas vanalinnas tundus pea ainsa ajaloolise hoone varjamine aga arutu. Arhitektid leidsid nutika lahenduse taastades vaid Börsihoone asukoha – uue õppehoone esifassaad asub Börsihoone tagaseina kohal ning selle nokaga katus markeerib Börsihoone katust.