Balti-saksa aadelkonna suure tutvusringkonna ja laia silmaringi alus oli nii õppimine erinevates Euroopa kõrgkoolides, teenistus tähtsates riigiametites kui ka perekondlikud sidemed, mis soosisid nii reisimist kui ka kolimist. Aadlike külalistena sattus Eestisse mitmeid maailmamainega inimesi. Nii näiteks külastas mitmel korral Raikküla ja Tohisoo mõisaid ka Preisi saadikuna Venemaal tegutsenud, ajalukku aga ennekõike Saksamaa kantslerina läinud vürst Otto von Bismarck. Mõnede legendide järgi istutas Bismarck Tohisoole pärnad, teiste järgi Raikkülla tamme. Sellised legendid on kohapärimus: mida ajas kaugemale, seda rohkem võivad need tõsielust erineda. Puude istutamine laste sünni või teiste sündmuste tähistamiseks on väga levinud komme, aga seda tööd on omistatud ka paljudele suurkujudele. Kui kõiki lugusid uskuda, on ka näiteks Rootsi kuningal Karl XII olnud oma kiire elu juures küllalt aega Eestimaale kümneid puid istutada.