Viljandi Ordulinnus on üks vanimaid Eesti kivilinnuseid. Samas on see ka üks huvitav näide Eesti arheoloogiateaduse arengust. Nimelt juba 1878-1879 korraldas Tartu Ülikooli lõpetanud Theodor Schliemann varemetes Ordulinnuses arheoloogilised kaevamised, kuid kuna kogemused oli peaaegu olematud, jäeti müürid ilmastiku meelevalda ja need lagunesid mõne aastaga. Samuti ei peetud toona kuigi imelikuks, et Schliemann müüs linnusest telliseid ekspeditsiooni kulude katteks. Mõni aeg hiljem Ordulinnuse ala korrastati ja sellest kujunes koos Lossipargiga armastatud puhkeala. 1931. aastal paigaldati Lossiparki romantiline rippsild, mis alates 1879. aastast oli ühendanud hoopiski Tarvastu linnust mõisaga. 1920. aastal asutatud Ugala teatris ei olnud algusaastatel ühtegi teatriharidusega inimest. Trupi taseme tõstmiseks korraldas Karl Jungholtz suvekursused, millest kasvaski välja Eesti esimene vabaõhulavastus Oscar Wilde’i „Salome“.