Imperaator Peeter Suure merekindluseks nimetatakse 1913 - 1918 Tallinna ja Soome lõunarannikul paikneva Porkkala ümbrusse ning nendevahelistele saartele rajatud rannapatareide ja maismaakindlustiste vööndit. Merekindluse olulisim eesmärk oli takistada vaenlase jõudmist Peterburi – relvastuse arenedes keskenduti vaenulike laevastike hävitamisele võimalikult kaugel nende sihtpunktist, kaitse põhirõhk pandi Läänemere ja Soome lahe miiniväljadele. Kuigi merekindluse rajatised jäid juba rajamise hetkel sõjatehnika arengule alla ja sõjategevuses neist oluliselt abi ei olnud, võeti need militaarajaloo tähistena riikliku kaitse alla. Pärandiaastal on kavas mitmeid merekindlust tutvustavaid ekskursioone.