1875. aastal rajatud Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi hoone on Pärnu vanim järjepidevalt tegutsev koolimaja. Siin on hariduse saanud paljud Eesti riigi- ja kultuurilooga seotud isikud. Märkimisväärne on kooli vilistlaste panus Eesti riigi loomisel. Kooli hea maine ja tolerants rahvusküsimustes tõi tsaariajal sinna õpilasi ka Lätist, Leedust ja teistest tsaaririigi osadest. Seal said teinekord õppimisevõimaluse ka teistest koolidest poliitilistel põhjustel välja visatud õpilased. Ajaloosündmuste keerises võivad koolivennad sattuda vastandlikele pooltele: ka Eesti riigi okupeerimise juures olid tegevad selle kooli vilistlased. Lisaks poliitilisele ajaloole ei saa me Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi vilistlastest mööda ka Eesti kultuuriloos. Seal on õppinud näiteks Karl August Hindrey, Peet Vallak, Heiti Talvik, Pent Nurmekund, Ants Laikmaa, Gori (Vello Agori), Paul Keres, August Sang, Tiit Kuusik ja paljud teised.