Eesti vabastamise sõja muuseum asutati Sõjavägede Ülemjuhataja kindralmajor Johan Laidoneri päevakäsuga juba 19. jaanuaril 1919. aastal – ajal, mil Vabadussõja lahingud polnud kestnud veel kahte kuudki. Tallinnas Vene tänaval paiknenud muuseum likvideeriti 1940. aastal. Eesti Sõjamuuseum taastati 2001. aastal ja seda sümboolselt Laidoneri mõisas Viimsis, mille ta oli saanud teenete eest Vabadussõjas. Nõukogude aastatel asus mõisas NSVL-i Balti laevastiku raadioluure väeosa, mis oli jätnud hoonesse oma „kihistused”. 1993. aastal rajati kompleksi Viimsi valla muuseum, kuhu koguti eeskätt Johan Laidoneri isikuga seotud esemeid ja teavet.