Riigikogu eelkäija Eesti Asutav Kogu oli Eesti rahvaesindus ja seadusandliku võimu organ 23. aprillist 1919 kuni 20. detsembrini 1920. Asutava kogu esimene istung toimus Eesti riigi jaoks sümboolses paigas – Tallinna eestlaste seltsimajas Estonias. Asutav kogu võttis vastu Eesti põhiseaduse ja rea teisi seadusi sh ka seisuste kaotamise seaduse.