Pärast 1917. aasta Veebruarirevolutsiooni moodustas Tallinna Reaalkooli õpetaja Anton Õunapuu Õppiva Noorsoo Roodu. Tallinna koolipoiste ülesanne oli muuhulgas Eesti Panga hoonete kaitsmine ja seega Eesti Vabariigi väljakuulutamise tagamine. Vabadussõja puhkedes läks kõikjalt rindele enam kui 5000 õpilast ja üliõpilast, kelle võitlustahe ja moraal olid oluline eeldus sõja võitmiseks. Vabadussõjas osalejatele lubati maad, vähem on aga teada fakt, et Vabadussõjas osalenud koolipoistele või vanemate sõdurite lastele lubati ka tasuta või soodustingimustel hariduse omandamist. Ferdi Sannamehe modelleeritud skulptuur avati pidulikult 1927. aastal. Nõukogude võimu käsul eemaldati Reaali Poiss 1940. aastal, kui pandi juba aasta pärast oma kohale tagasi. 1948. aastal kuju hävitati ning see taastati 1993. aastal koopiana.