Eestis on 248 registreeritud muuseumi. Lisaks neile on aga veel arvukalt erinevaid kooli-, talu- ja kodumuuseume, mida registritesse kantud ei ole, kuid mis ometi kannavad edasi pärandi kogumise ja talletamise ambitsiooni. Vastusevariantidest ainus muuseum, mis ei asu Tartus, on 1863. aastal Tartu-Võru postitee äärde ehitatud Varbuse postijaamas 2000. aastal avatud Eesti Maanteemuuseum, mis aitab mõtestada inimeste liikumist muinasajast tänapäevani.