Vabadussõda tagas oma riigi püsima jäämise. Lahingute, ennekõike aga haavatute ja langenute läbi puudutas sõda otseselt paljusid. Kohe peale sõda asuti langenute mälestamiseks ja tulevastele põlvedele meenutuseks paigaldama mälestustahvleid ja püstitama monumente. Nende hulgas oli nii tuntud skulptoritelt tellitud hinnalisi sambaid ja skulptuure kui ka koduseid, heas mõttes diletantlikke monumente. Üks erilisemaid Vabadussõja mälestusmärke on Keilas, kus 1930. aastal valmis Vabadussõja mälestuseks uus koolihoone. Kooliseinal on marmorist tahvel tekstiga: "Austawaks/mälestuseks Eesti Wabadussõjas langenuile ehitasid selle koolimaja Keila alew ja Keila wald". Vabadussõja monumentide taastamisest ja nende ümbruse korrastamisest kujunes 1980. aastate lõpul üks olulisemaid rahvast ühendavaid muinsuskaitselisi tegevusi ja rahvusliku meelsuse näitajaid.