Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
EST | RUS | ENG

"Tühi täinahk läheb veel seitsme aasta pärast tarvis"

"Hea asfalt juba maha ei jää"

"Kus keiakse, senna jäävad jälled"

"Parem ikka oma sitsisärk kui lainatud siidisärk"

"Ära anna pilli teise kätte, ta ajab ta lõhki"

"Natuke avitab natukest"

"Sii viis, mis noorelt õpib, sii vanalt peap"

"Vanast võta viisi, noorest võta äält, sõs tule lugu"

"Midä ommuguld ei õpi, sedä õdaguld ei tää"

"Varsan tule õppi kudas obesene vagu aia"

"Vana nõu ahjukurun om enämp ku noore tüü nurme pääl"

"Pärija piab ikke õlema, muidu ei õle pärandit"

"Mis viga tuld tetä, ku vannu tunglit om võtta"

Pärandiralli päev Kostivere kultuurimõisas Harjumaal

Pärandiralli teine väljasõit aprillis kutsub kultuuripärandi-huvilisi astuma sisse Kostivere kultuurimõisasse. See on ka kevade viimane täiesti tubane pärandiralli sündmus - lugudega läheme küll juba õue, muinasmaastikele ja mereteedele.

Peoseltskond poseerimas autoga (foto: Jakob Bockmann (1889-1983)

Räägime nii Kostivere mõisast endast kui Harjumaa idaserva põnevamast ehituspärandist, jutuks tuleb ka maa-arhitektuuri kaitsmine ja kaitse alla võtmine - kuidas, milleks ja mille alusel seda tehakse.

Einepausi ajal saab toetada kohalikku külaseltsi pirukaostuga; kohv, tee ja vesi on prii.

Ajakava - laupäev, 20. aprill 2013

11:00 Avasõnad Jõelähtme vallavanemalt Andrus Umbojalt ja Pärandiralli projektijuhilt Elo Lutsepalt

11:15 Kostivere mõisa tutvustus, Margit Pärtel

11.30 Muinasmaastikud, Janek Šafranovski (Rebala Muuseum)

12:15 Maa, meri, paekivi – Ida-Harju ehituspärand, Heiki Pärdi (Eesti Vabaõhumuuseum)

13:00 Õpilased jutustavad pärandist: 8.-9. klass juhendab Kostivere Kooli õpetaja Irja Kingsepp

13:30 Vaheaeg - pirukapaus

14:15 Miks teedeehitus piirdub maateedega ehk miks me mereteed unustanud oleme? - pärandisaadik Artur Talvik

14:45 Väärtuslike hoonete kaitse alla võtmisest, Triin Talk (Muinsuskaitseamet)

15:15-15:45 Põnevat pärandkultuuri Harjumaalt, Jürgen Kusmin (Riigimetsa Majandamise Keskus)

Pärandiralli üritustel toimub ka piltide kogumisaktsioon: võid üritusele kaasa võtta oma paberfotod, kus on jäädvustatud Harjumaaga seotud olulised kohad ja inimesed.

Kui Sinu albumis leidub fotosid mõne hoone ehitusajast, siis ootame neid pikisilmi. Fotod skanneerime ürituse ajal ning tagastame omanikele. Väärtuslik fotomaterjal leiab koha Eesti Rahva Muuseumi, Harjumaa Muuseumi, Eesti Vabaõhumuuseumi ja Muinsuskaitseameti fotokogudes.

Juhul kui Sinu fotode hulgas leidub pilte kaitsealustest mälestistest, siis on need abiks mälestiste omanikele taastamistööde ettevalmistamisel ja Muinsuskaitseameti igapäevatöös.

Etteregistreerimine üritusel osalemiseks ly.renter@muinas.ee või elo@evm.ee. Võid ka liituda Kultuuripärandi aasta Facebooki üritusega.

Foto: peoseltskond poseerimas autoga, autor Jakob Bockmann (1889-1983). Foto on pärit Eesti Rahva Muuseumi fotokogust (ERM Fk 2133:6147)