Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
EST | RUS | ENG

"Tühi täinahk läheb veel seitsme aasta pärast tarvis"

"Hea asfalt juba maha ei jää"

"Kus keiakse, senna jäävad jälled"

"Parem ikka oma sitsisärk kui lainatud siidisärk"

"Ära anna pilli teise kätte, ta ajab ta lõhki"

"Natuke avitab natukest"

"Sii viis, mis noorelt õpib, sii vanalt peap"

"Vanast võta viisi, noorest võta äält, sõs tule lugu"

"Midä ommuguld ei õpi, sedä õdaguld ei tää"

"Varsan tule õppi kudas obesene vagu aia"

"Vana nõu ahjukurun om enämp ku noore tüü nurme pääl"

"Pärija piab ikke õlema, muidu ei õle pärandit"

"Mis viga tuld tetä, ku vannu tunglit om võtta"

EV 95-le pühendatud pärandiaasta
e-mälumäng

Pärandiaasta e-mälumäng

Võitjate nimekiri ja auhinnad

27. märts 2013 on priiuse põlistumise päev, kui taasiseseisvunud Eesti Vabariik on olnud kauem vaba kui olime maailmasõdade vahelisel perioodil 24. veebruar 1918 – 17. juuni 1940. Kuupäevad on ühe riigi ajaloos olulised verstapostid. Samasugused verstapostid on ka kultuurimälestised, mis ajaloo tunnistajatena räägivad meile Eestist eile ja täna.

Tähistamaks seda erilist päeva, kutsus kultuuripärandi aasta koostöös Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva-aasta toimkonnaga 27. märtsil kõiki üksteisega mõõtu võtma harivas e-mälumängus. Mälumäng on retkeks ajamasinaga, panemaks proovile oma teadmised Eesti ajalooga seotud kultuurimälestiste ja nende lugude tundmises. Mälumänguga tähistasime Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva.

Interaktiivne valikvastustega mälumäng toimus 27. märtsil 24 tunni jooksul aadressil malumang.postimees.ee, kus 30-le küsimusele vastamiseks oli osavõtjatel aega pool tundi. Küsimused ja vastusevariandid olid üles ehitatud nii, et seniseid teadmisi ja loogikat appi võttes oleks võimalik õige vastus välja nuputada. Igal küsimusel on 4 valikvastust, millest õige on vaid 1. Teadmisteproovis tuli ette pildiülesandeid, kasutada sai geograafilisi teadmisi, abi võis olla nii koolis õpitust kui vanaemalt kuuldud lugudest.

Kommenteeritud vastused

Mälumängu kommenteeritud vastustega saab tutvuda aadressil www.parandiaasta.ee/vastused.

Osalejad

Mälumängu oodatakse mängima nii täiskasvanuid kui ka gümnasiste ja põhikooli õpilasi. Kõik koolid, klassid, ettevõtted, asutused, seltsid ja sõpruskonnad on oodatud moodustama võistkondi, et ühiselt tähistada nii kultuuripärandi aastat kui ka valmistuda Eesti 100. sünnipäevaks. Mälumängu saab mängida nii Eestist kui ka mujalt!

Et moodustada võistkond, peab ühest koolist osalema vähemalt 5 õpilast ning edukaim kool selgitatakse välja reastades koolide keskmised punktisummad. Sama kehtib teiste võistkondade puhul - osalema peab vähemalt 5 inimest, ülempiiri ei ole. Täpsemad juhised võistkonna moodustamise ja punktiarvestuse kohta on kirjas mängu reeglites.

Auhinnad

Mälumängus osalejatele on Eesti kultuuri- ja mäluasutused pannud välja rikkaliku, 95 erinevast auhinnast koosneva auhinnafondi. Peaauhinnad erinevate kategooriate võitjatele on Viljandi Folgi folgipassid. Lisaks on auhinnafondis folgi päevapassid, teater Ugala ning rahvusooper Estonia piletid, arvukalt pääsmeid muuseumidesse, samuti rikkalik valik kultuuripärandit tutvustavaid raamatuid.

Parimat võistkonda ootab Eesti Meremuuseumis ees põnev programm "Salajane koostöö Soomega". Tublimale koolile on Eesti Meremuuseum pannud välja vabalt valitud haridusprogrammi 25-le õpilasele koos lõunasöögiga Lennusadamas.

Õiged vastused koos kommentaaridega avaldatakse kõigile, jutustamaks meie kultuuripärandi lugusid läbi kultuurimälestiste keele.

Lisainfo:

Margit Pulk
Tel 640 30 54, 534 888 41
margit.pulk@muinas.ee