Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
EST | RUS | ENG

"Tühi täinahk läheb veel seitsme aasta pärast tarvis"

"Hea asfalt juba maha ei jää"

"Kus keiakse, senna jäävad jälled"

"Parem ikka oma sitsisärk kui lainatud siidisärk"

"Ära anna pilli teise kätte, ta ajab ta lõhki"

"Natuke avitab natukest"

"Sii viis, mis noorelt õpib, sii vanalt peap"

"Vanast võta viisi, noorest võta äält, sõs tule lugu"

"Midä ommuguld ei õpi, sedä õdaguld ei tää"

"Varsan tule õppi kudas obesene vagu aia"

"Vana nõu ahjukurun om enämp ku noore tüü nurme pääl"

"Pärija piab ikke õlema, muidu ei õle pärandit"

"Mis viga tuld tetä, ku vannu tunglit om võtta"

Küünlad suurkujudele

Kalmulatern Nõo kalmistul

Lisaks kultuuripärandi aastale tähistame 2013. aastal ka Eesti riigi 95. sünnipäeva. Äsja 25. aastaseks saanud Eesti Muinsuskaitse Selts on teinud ettepaneku algatada Eesti Vabariigi 95. aastapäeval uus traditsioon: pidada meeles Eesti suurkujusid ning süüdata aastapäevanädalal nende haudadel küünlad.

Meenutuste kuu avab president Toomas Hendrik Ilves, kes koos Tarvastu Gümnaasiumi õpilastega asetab 8. veebruaril küünlad Eesti muinsuskaitse ideoloogi Helmi Üpruse, esimese olümpiamedali võitnud eestlase Martin Kleini ja skautluse eestvedaja Harri Haameri haudadele Tarvastu surnuaias.

Kultuuripärandi aasta juhtrühma nimel kutsume kõiki koole Eesti Vabariigi aastapäeva üritustel üles meenutama oma kodukandi suurmehi ja -naisi, et tutvustada noortele meie riigimehi, kirjanikke, kunstnikke, muusikuid ja teisi mõtestamaks üksikisiku ja tema vaimse pärandi rolli väikese rahva ajaloos. Eesti riik püsib meie kultuuril, kogemustel ja tarkustel, nende loojad ja edasikandjad on aga inimesed.

Ettevõtmist toetavad Muinsuskaitseamet, Eesti Muinsuskaitse Selts ja muuseumid üle Eesti. Oleme muuseumide abiga asunud koostama nimekirja suurkujudest ja nende haudadest. Kaugeltki kõik need ei ole aga kantud Kultuurimälestiste riiklikusse registrisse, seetõttu ootame ka õpetajate abi nimekirja täiendamisel. Nii Muinsuskaitseameti kui ka muuseumide töötajad üle Eesti pakuvad oma abi nii haudade kaardistamisel kui ka suurkujude pärandi mõtestamisel, et riigi sünnipäeval oleks üle Eesti nähtav meie lugupidamine Eesti rahvuse ja riigi jaoks oluliste inimeste vastu.

Soovitame kõigil koolidel võtta ühendust lähima muuseumiga nii täiendava teabe saamiseks kui ka võimalike kõnelejate kutsumiseks.

Täpsem info:
Riin Alatalu, kultuuripärandi aasta koordinaator