Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
EST | RUS | ENG

"Tühi täinahk läheb veel seitsme aasta pärast tarvis"

"Hea asfalt juba maha ei jää"

"Kus keiakse, senna jäävad jälled"

"Parem ikka oma sitsisärk kui lainatud siidisärk"

"Ära anna pilli teise kätte, ta ajab ta lõhki"

"Natuke avitab natukest"

"Sii viis, mis noorelt õpib, sii vanalt peap"

"Vanast võta viisi, noorest võta äält, sõs tule lugu"

"Midä ommuguld ei õpi, sedä õdaguld ei tää"

"Varsan tule õppi kudas obesene vagu aia"

"Vana nõu ahjukurun om enämp ku noore tüü nurme pääl"

"Pärija piab ikke õlema, muidu ei õle pärandit"

"Mis viga tuld tetä, ku vannu tunglit om võtta"

Marju Kõivupuu

Minu jaoks on kultuuripärand väga sisutihe mõiste. Alustaksin keelest, "poliitiliselt korretselt" väljendudes eesti keele piirkondlikest erikujudest: võru, seto, mulgi, kihnu jpt. Piirkondlikud keeled või keelemurded rikastavad ja taasloovad ühiseesti keelt ning piirkondlikku identiteeti, ilma neid tundmata on raske mõista regilaulus peituvat väge, kohalikku (käsi)töökultuuri ja ammuste inimeste mõtteilma. Ka maailma mõistes väga väikese kõnelejaskonnaga eesti keel on osa meie kultuuripärandist, mille kestvuse ja elujõu eest tuleb meil endil hoolt kanda.

Kultuuripärand on aastasadade jooksul loodud, kuid ka tänaste põlvede poolt (taas)loodav vaimne ja materiaalne kultuur – rehetarest moodsa arhitektuurini; suitsusaunast sessamas saunas suitsutatud singini; esiemade ja -isade käsitööoskused ja neile oskuste igakülgne väärtustamine ja edasipärandamine ning rakenduse leidmine tänapäeval.

Kultuuripärand on tavad ja kombed; erinevate tähtpäevade tähistamine nii pereringis kui töökollektiivis või sõpruskonnas; see on sõna- ja helikunst; kujutav- ja filmikunst.

Kultuuripärand on oma maa ja lähema kodupaiga looduse tundmine; kohalood ja paigapärimus.

Kultuuripärand on suhtestumine teiste rahvaste ja kultuuridega, teisisõnu - kultuurikontaktid lähemas või kaugemas ajas ja ruumis.

Kultuuripärand on tähendusloome – mis tähtsus või tähendus on tänasele inimesele vaarema kootud kinnastel, vaarisa raiutud rehetarel, linnapiiril kasvaval põlispuul ja mäekalda all vuliseval allikal või kodutänava korrus- ja eramajadel, nurgapoel või majataguses pargis külitaval kivist lehmaskulptuuril.