Pealkiri
Pealkiri
Pealkiri
Pealkiri
Pealkiri
Pealkiri
EST | RUS | ENG

"Tühi täinahk läheb veel seitsme aasta pärast tarvis"

"Hea asfalt juba maha ei jää"

"Kus keiakse, senna jäävad jälled"

"Parem ikka oma sitsisärk kui lainatud siidisärk"

"Ära anna pilli teise kätte, ta ajab ta lõhki"

"Natuke avitab natukest"

"Sii viis, mis noorelt õpib, sii vanalt peap"

"Vanast võta viisi, noorest võta äält, sõs tule lugu"

"Midä ommuguld ei õpi, sedä õdaguld ei tää"

"Varsan tule õppi kudas obesene vagu aia"

"Vana nõu ahjukurun om enämp ku noore tüü nurme pääl"

"Pärija piab ikke õlema, muidu ei õle pärandit"

"Mis viga tuld tetä, ku vannu tunglit om võtta"

Noored ei ole hukas!

Ivi Lillepuu  ·  05. märts  ·  Kommentaarid: 0

Heategusid seostatakse ikka jõuluajaga. Jõulutunnel ja kõik need muud kampaaniad. Heategusid teevad ikka kas suured organisatsioonid, rikkad ettevõtted või väga tugevat sotsiaalset närvi omavad inimesed. Suures osas on heateod suunatud lastele, aitamaks tõhustada keerulist ravi või kergendamaks raskustesse sattunute elu. Nii ongi asjade loomulik käik – tugev aitab nõrgemat.
Seda, et heategevuse on oma sihiks ja eesmärgiks võtnud kooliõpilased, kohtab harvem, ning seda, et noored suudavad ühte heategevusüritust elusana hoida neli aastat, kujundades sellest traditsiooni,  juhtub veel harvem.

Aga just nii on läinud kolm aastat tagasi ellu kutsutud Viljandi Maagümnaasiumi bändide konkursiga BÄM. 15. aprillil 2010. aastal astus lavale tervelt seitse Maagümnaasiumi õpilastest koosnevat bändi ning külalistena esinesid Oak Tree ning Justified Olöf and the Zippy Robots. Piletimüügist kogunenud 160 euroga toetati Päikesekillu Perekeskust ning ürituse ellu kutsujad Eva-Lotta Vunder ja Toomas Koitmäe võisid igati rahul olla, saades boonusena Viljandi linna aasta noore tiitli. Ka BÄM 2011 oli veel ühe kooli keskne ning külalistena rõõmustasid muusikahuvilisi Zetod, Fookus ja The Angus. Ürituse teist, heategevuslikku aspekti arvestades, oli BÄM 2011 kindlasti kõige emotsionaalsem. Tol korral läks kogutud 500 eurot enneaegselt sündinud kopsukahjustusega Joonase abistamiseks. Väikese poisi pere elas sündmusele igati kaasa, oli BÄM-il kohal ning pärast konkurssi võttis korraldusmeeskonda väga soojalt vastu ja tänas südamlikult. Ei tea, kui suurt osa mängisid tollel külaskäigul pakutud värskelt küpsetatud kook ja tee, Joonase rõõmsad kilked ja ema tänulik pilk, aga noored jätkasid jonnakalt heategevust. Sest nagu üks korraldajatest, Karl Mitt, maakonnalehele Sakala väitis, on tunne, mida annab kellegi aitamine, meeliülendav.

Nii sündis BÄM 2012 juba üleriigilisena. Esinema kutsuti lisaks Viljandi Paalalinna Gümnaasiumile ka Värska Gümnaasium, Tallinna 32. Keskkool, Miina Härma Gümnaasium ja Hugo Treffneri Gümnaasium. Seni, kuni žürii oma otsust langetas, sai nautida Tenfold Rabbiti ja Taavi Petersoni & Üdi esinemist. Rõõm oli suur nii koju jäänud võidust kui 644-st eurost, mis läks liikumis- ja rääkimisvõimetu Keiu ja teda üksi kasvatava isa toetuseks. Esimesed sooviavaldused BÄM 2013 osalemiseks laekusid samal õhtul.

Vahepeal juhtus aga nii, et kadus Viljandi Maagümnaasium ja tekkis samasse majja Viljandi Kesklinna Kool. Tekkis väike peataolek ka korraldajate seas, kuid täna on kindel, et 19. aprillil saavad muusikahuvilised noored Viljandis taas kokku. Senise tuumiku Eva-Lotta Vunderi, Toomas Koitmäe ja Karl Miti kõrval panustavad veel abiturient Merli Mändul ja põhikooli lõpetav Tobias Tammearu. Bände on oodata Tallinnast, Tartust, Kuressaarest, Raplast, Suure-Jaanist, Rakverest ja Pärnust. Loomulikult ka Viljandist. Et noored põhjalikust otsimisest hoolimata pole leidnud üht konkreetset abi vajavat last, siis läheb seekordne piletitulu Viljandimaa puuetega noorte edasiõppimisvõimaluste parandamiseks.

Imetlusväärne on see, kuidas kõik need aastad on noored kogu ürituse korralduse ja vastutuse enda kanda võtnud. Vanemate osa on piirdunud mõne väikse transportteenuse osutamisega, küpsetistega konkursipäeval, komavea parandamisega sponsorkirjas ja muu taolise tühja-tähjaga. Kes kunagi ühtki üritust korraldanud ei ole, võib koolibändide konkurssi pidada tühiasjaks. Kes aga vähegi on midagi korraldanud see teab, et pole naljaasi ei sündmuse planeerimine, eelarve koostamine, rahade taotlemine, esinejate leidmine, turundamine, sündmuse läbiviimine ja rahaliselt ots otsaga kokku tulemine, eriti kui kulka, hasardi kui teiste fondide kraanid on heategevusüritusteks kinni.

Et need noored tahavad kogu piletitulu anda puuetega noortele, siis vajavad nad Hooandja kaudu abi heli- ja valgustehnika ning turvateenuse jaoks.

Laskem noortel teha muusikat, laskem noortel leida sõpru, laskem noortel saada kogemusi, laskem noortel teha head ja kasvada tugevat sotsiaalset närvi omavateks kodanikeks. See on meile kõigile tulevikus hea.

Kes tahab muul moel toeks ja abiks olla, siis võib ühendust võtta Karl Mitiga e-mailitsi mittkarl@gmail.com ja kes soovib Hooandja-väliselt rahaliselt toetada, siis saab seda teha Merli Mändul’i arveldusarvele SEB 10010491245014. Selgitusse märkida toetaja nimi ja kontakt e-mail.

Kommentaarid: 0

Email again:

Lisa kommentaar