Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
EST | RUS | ENG

"Tühi täinahk läheb veel seitsme aasta pärast tarvis"

"Hea asfalt juba maha ei jää"

"Kus keiakse, senna jäävad jälled"

"Parem ikka oma sitsisärk kui lainatud siidisärk"

"Ära anna pilli teise kätte, ta ajab ta lõhki"

"Natuke avitab natukest"

"Sii viis, mis noorelt õpib, sii vanalt peap"

"Vanast võta viisi, noorest võta äält, sõs tule lugu"

"Midä ommuguld ei õpi, sedä õdaguld ei tää"

"Varsan tule õppi kudas obesene vagu aia"

"Vana nõu ahjukurun om enämp ku noore tüü nurme pääl"

"Pärija piab ikke õlema, muidu ei õle pärandit"

"Mis viga tuld tetä, ku vannu tunglit om võtta"

Kultuuripärandi aasta logo

Pärandile ja pärijale viitab ka teema-aasta logo, kus on kasutatud masinloetava koodi kujutise ja mustrilise kirivöö kombinatsiooni.

Kirivöösse kootud mustreid võib pidada ka koodiks, mille kaudu eesti rahvas on sajandeid andnud edasi igavikulisi väärtusi. Mustrite loomist on eestlased nimetanud kirjade loomiseks ehk kirjamiseks. Vööks kootud sõnum peegeldab vaimse ja ainelise pärandi lahutamatut seost.

Kõik kultuuripärandi aasta head partnerid ja toetajad on lahkesti palutud kasutama teema-aasta logo oma kodulehel ja muudes materjalides. 

Logo

Kultuuripärandi aasta logo


Masinloetava koodi kujutise ja mustrilise kirivöö kombinatsioon koos tekstiga ’Kultuuripärandi aasta 2013’.

Logo on kasutatav värvikombinatsioonides punane-must-valge ja must-valge ning horisontaal- ja vertikaalversioonina.

Logo kasutus

  1. Kultuuripärandi aasta logo võivad kasutada teema-aasta üritustega seotud mäluasutused, omavalitsused, riigiametid, MTÜd, sponsorid jt eelneval kokkuleppel aasta koordinaatori või meediakoordinaatoriga. 
  2. Logo teksti paigutus on võimalik kahel eri viisil (horisontaal- ja vertikaalversioon), olenevalt logo kasutuskohast. Mõlemad versioonid ja värvivariandid on ametlikud ning mõeldud logo kasutamise hõlbustamiseks. Kasutatava versiooni valik sõltub kasutuskohast. 
  3. Aasta koordinaator ja kommunikatsioonijuht võivad juhtnõukoguga kooskõlastatult keelduda logo kasutamise taotluse rahuldamisest juhul kui logo kasutatakse poliitiliste või riiklust, rahvusi või huvigruppe solvavate ürituste reklaamiks. 
  4. Logo kasutatakse eelneval kokkuleppel: 
  • trükistel, meedias, internetiportaalides jms;
  • aasta üritustega seotud välireklaamis nagu näiteks autodel, pärandibussil jms;
  • sponsorite kodulehekülgedel, reklaamis jne;
  • aastaga seotud meenetel jne.


Logo allalaadimiseks (zip)

Plakati põhi allalaadimiseks (muudetavate väljadega, enne muutmist salvestage fail endale arvutisse)