Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
Illustratsioon
Pealkiri
EST | RUS | ENG

"Tühi täinahk läheb veel seitsme aasta pärast tarvis"

"Hea asfalt juba maha ei jää"

"Kus keiakse, senna jäävad jälled"

"Parem ikka oma sitsisärk kui lainatud siidisärk"

"Ära anna pilli teise kätte, ta ajab ta lõhki"

"Natuke avitab natukest"

"Sii viis, mis noorelt õpib, sii vanalt peap"

"Vanast võta viisi, noorest võta äält, sõs tule lugu"

"Midä ommuguld ei õpi, sedä õdaguld ei tää"

"Varsan tule õppi kudas obesene vagu aia"

"Vana nõu ahjukurun om enämp ku noore tüü nurme pääl"

"Pärija piab ikke õlema, muidu ei õle pärandit"

"Mis viga tuld tetä, ku vannu tunglit om võtta"

Maastikupärand

Prandmaastiku alla kuulub ka teedevrk

Maastikud kannavad kultuurimälu. Kõik meie tegutsemise jäljed, olgu selleks näiteks hooned, sajandite vältel väljakujunenud tänavavõrgustikud, teed, põllud või poollooduslikud kooslused kajastuvad elukeskkonnas meie ümber. Nii võime öelda, et pärandmaastik on mingi piirkonna jaoks iseloomulikuks peetav maastik, mis on tekkinud inimese ja looduse ühistegevusel. Pärandmaastik võib olla ka selline maastik, mis on kujunenud inimtegevuse läbi, näiteks linnamaastik. On maastikke, mida vääristame rohkem kui teisi ja neid maastikke saame kuulutada pärandmaastikeks. Maastiku pärandiks kuulutamine on olemuselt hinnanguline, põhinedes ühiskonnas kehtivatel väärtustel ja hoiakutel.

Traditsioonilisi Eesti pärandmaastikke võime erinevate ajaloo kihistustena kohata näiteks Lahemaa Rahvuspargis, Matsalu Rahvuspargis või Rebala muinsuskaitsealal.

Eesti maastikud on Eesti kultuuripärandi lahutamatu osa.

Helen Sooväli-Sepping